เรนเจอร์ สเก้าท์ พี รุ่น 12 ชั่วโมง 60 ขด

เรนเจอร์ สเก้าท์ พี  ยาจุดกันยุงควันน้อย 12 ชั่วโมง 60 ขด

• ยาจุดกันยุงสำหรับสัตว์เลี้ยง
• สูตรประสิทธิภาพไล่ยุงลาย
• ปลอดภัยได้รับมาตรฐาน อย.
• ควันน้อยจุดได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง ยาวนานตลาดคืน

 

 

 

ชนิดไล่ : ไล่ยุงได้ 4 ชนิด (ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง)

น้ำหนักสุทธิ : 12 กรัม / ขด

บรรจุ : 60 ขด

รับรองโดย : วอส. 301/2566

ส่วนประกอบที่สำคัญ : เมโทฟลูทริน (Metofluthrin 0.03% w/w)

วิธีใช้ : 
1.  แยกขดยาจุดกันยุงออกจากกัน
2. จุดไฟที่หัวยาจุดกันยุง
3. วางยาจุดกันยุงบนที่รองรับซึ่งเป็นโลหะเพื่อป้องกันอัคคีภัย 

วิธีการรักษา : เก็บยาจุดกันยุงไว้ในที่แห้ง อย่าให้ถูกแสงแดด และให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน : 
1.  อย่าจุดยาจุดกันยุงในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย หรือในที่อับไม่มีอากาศถ่ายเท
2.  อย่าให้ยาจุดกันยุงสัมผัสหรือรมถูกอาหาร
3.  อย่าจุดยาจุดกันยุงใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย
4.  ภายหลังการหยิบจับยาจุดกันยุง ควรล้างมือทุกครั้ง         

                                        

 
 
                         
Visitors: 226,372