แมลงสาบ

แมลงสาบ (Cockroach)

             แมลงสาบเป็นแมลงดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานาน มีมากกว่า 4,000 สายพันธุ์ และมีเพียง 40 สายพันธุ์เท่านั้นที่เป็น แมลงรบกวน ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ ถือเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยแมลงสาบสายพันธุ์ที่พบบ่อยใน ประเทศไทยได้แก่ แมลงสาบเยอรมัน และ แมลงสาบอเมริกัน

               แมลงสาบอเมริกัน

                      แมลงสาบเยอรมัน

ลักษณะโดยทั่วไป

• โดยทั่วไปแมลงสาบตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้
• แมลงสาบอาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้ โดยปกติ พวกที่มีปีกสามารถบินได้ ทั้งนี้จะบินในกรณีที่ถูกรบกวนเท่านั้น
• แมลงสาบที่เรามักพบเจออยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ แมลงสาบอเมริกัน และแมลงสาบเยอรมัน

แมลงสาบเยอรมัน (German cockroach)

เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวด เรียวและยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว 11-13 มม. ตัวเมียยาว 11-15 มม. ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดี  ปีกอาจยาวหรือสั้นกว่าส่วนท้อง จะพบได้ในบ้านอาคารบ้านเรือนหรือตามร้านอาหารห้องครัว ลิ้นชัก ชั้นวางของ ซอกโต๊ะ หรือกล่องเก็บของ เป็นต้น 
 

อาหารของแมลงสาบ

แมลงสาบส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาล  ซาก  สัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว  น้ำลาย  เสมหะ  อุจจาระ  กระดาษ  หรือแม้แต่ผ้า  แมลงสาบมีนิสัยชอบกินอาหารและถ่ายอุจจาระออกมาตลอดทางที่เดินผ่าน ชอบออกหากินในเวลา กลางคืนและมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

แมลงสาบชอบ?

1. ชอบสิ่งสกปรก
2. อาศัยอยู่ในบริเวณที่มืด อบอุ่น และมีความชื้นสูง  

อาหารของแมลงสาบ

แมลงสาบส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาล ซาก สัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว น้ำลาย เสมหะ อุจจาระ กระดาษ หรือแม้แต่ผ้า เป็นต้น แมลงสาบ มีนิสัยชอบกินอาหารและถ่ายอุจจาระออกมาตลอดทางที่เดินผ่าน ชอบออกหากินในเวลา กลางคืนและมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม


วิวัฒนาการของแมลงสาบ

แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะไข่ (egg), ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย (nymph) และ ตัวเต็มวัย (adult) โดยตัวอ่อนระยะแรกที่ออกจากไข่จะยังไม่มีปีก เมื่อผ่านการลอกคราบ 2-3 ครั้ง จะเริ่มมีปีกและอวัยวะสืบพันธุ์ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้น จนเป็น ตัวเต็มวัยที่มีปีกเจริญเต็มที่และอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์

แหล่งเพาะพันธุ์

พบแมลงสาบในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนมากกว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น โดยทั่วไป แมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน ท่อระบายน้ำ ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ห้องครัว โกดังเก็บสินค้าทางการเกษตรหรือกระดาษ

ข้อแนะนำ

1.  การรักษาความสะอาด เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้ามาอาศัยและแพร่พันธุ์ภายในบ้านหรือร้านอาหารปิดหรืออุดช่องโหว่ต่างๆ เช่นประตูหน้าต่างหรือ ร่องแตกร้าวบนผนัง รวมทั้งติดตะแกรงบริเวณรูท่อระบายน้ำทิ้งในห้อง ห้องครัวเก็บอาหารทั้งสดและแห้งให้มิดชิดและคอยระวังไม่ให้มีเศษ อาหารตกหล่นบนพื้น ถังขยะต้องมีฝาปิดมิดชิดและควรหมั่นนำขยะไปกำจัดทิ้งอย่างสม่ำเสมอ

2. เมื่อพบว่ามีแมลงสาบอยู่ภายในบ้านจำเป็นต้องรีบควบคุมกำจัดให้หมดไปโดยเร็วโดย การใช้อุปกรณ์กำจัดแมลงต่างๆ หรือ เรนเจอร์ สเก้าท์ สเปรย์ -15C

 

โรคที่เกิดจากแมลงสาบ

       แมลงสาบเป็นพาหะสำคัญที่ สามารถนำเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตซัว ติดต่อมาสู่มนุษย์ได้โดย ที่เชื้อโรคเหล่านี้ติดมากับขาหรือลำตัวของแมลงสาบ ในตอนที่แมลงสาบกินเชื้อเหล่านี้เข้าไป แล้วสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อแมลงสาบเดินผ่านอาหารหรือภาชนะต่างๆ ทำให้เกิดการปนเปื้อนนำสู่โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่ เช่น อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ และอาหารเป็นพิษ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยังสามารถเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคอื่นๆได้อีก เช่น โรคเรื้อน กาฬโรค ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ หรือแม้แต่โรคผิวหนัง

 

                                    

  

       บริเวณนอกบ้าน
           และในบ้าน

 

 

Visitors: 223,363