เรนเจอร์ เอ็กซ์ตรีม กลิ่นลาเวนเดอร์

เรนเจอร์ เอ็กซ์ตรีม 0.05% ควันน้อย ยาจุดกันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์

•  สูตรประสิทธิภาพ ไล่ยุง เร็ว แรง แบบ เอ็กซ์ตรีม
•  เมโทฟลูทริน 0.05% แรงที่สุดและดีที่สุด* 
   *เมื่อทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
   เรนเจอร์ สเก้าท์ T1 และเรนเจอร์ สเก้าท์ 1
•  ผ่านการรับรอง ปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน อย.**
   ** วอส. 656/2565
•  ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
•  ดีต่อสิ่งแวดล้อม ควันน้อย ลดการเกิด PM 2.5


ชนิดไล่ : ไล่ยุงได้ 4 ชนิด (ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง)

น้ำหนักสุทธิ : 15 กรัม / ขด

บรรจุ  : 10 ขด

รับรองโดย : วอส. 656/2565**

ส่วนประกอบที่สำคัญ : เมโทฟลูทริน (Metofluthrin 0.05% w/w)

วิธีใช้ : 
1. แยกขดยาจุดกันยุงออกจากกัน
2. จุดไฟที่หัวยาจุดกันยุง
3. วางยาจุดกันยุงบนที่รองรับซึ่งเป็นโลหะเพื่อป้องกันอัคคีภัย 

วิธีการรักษา : เก็บยาจุดกันยุงไว้ในที่แห้ง อย่าให้ถูกแสงแดด และให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน : 
1. อย่าจุดยาจุดกันยุงในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย หรือในที่อับไม่มีอากาศถ่ายเท
2. อย่าให้ยาจุดกันยุงสัมผัสหรือรมถูกอาหาร
3. อย่าจุดยาจุดกันยุงใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย
4. ภายหลังการหยิบจับยาจุดกันยุง ควรล้างมือทุกครั้ง

 

 

Visitors: 223,366