เรนเจอร์ สเก้าท์ รุ่น 12 ชั่วโมง

เรนเจอร์ สเก้าท์ 1 ควันน้อย รุ่น 12 ชั่วโมง 

•  สูตรประสิทธิภาพ พายุสายฟ้า
•  น็อคยุงเร็วขึ้น 2 เท่า 
•  ปลอดภัยได้รับมาตรฐาน อย.
•  ควันน้อยจุดได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง
•  ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง


 

ชนิดไล่ : ไล่ยุงได้ 4 ชนิด (ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง)

น้ำหนักสุทธิ : 21.5 กรัม / ขด

บรรจุ : 10 ขด

รับรองโดย : วอส. 334/2565

ส่วนประกอบที่สำคัญ : เมโทฟลูทริน (Metofluthrin 0.03% w/w)

วิธีใช้ : 
1. แยกขดยาจุดกันยุงออกจากกัน
2. จุดไฟที่หัวยาจุดกันยุง
3. วางยาจุดกันยุงบนที่รองรับซึ่งเป็นโลหะเพื่อป้องกันอัคคีภัย 

วิธีการรักษา : เก็บยาจุดกันยุงไว้ในที่แห้ง อย่าให้ถูกแสงแดด และให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน : 
1. อย่าจุดยาจุดกันยุงในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย หรือในที่อับไม่มีอากาศถ่ายเท
2. อย่าให้ยาจุดกันยุงสัมผัสหรือรมถูกอาหาร
3. อย่าจุดยาจุดกันยุงใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย
4. ภายหลังการหยิบจับยาจุดกันยุง ควรล้างมือทุกครั้ง

 

 


 
Visitors: 221,834