เรนเจอร์ นกเหยี่ยว

เรนเจอร์ นกเหยี่ยว 0.05% ยาจุดกันยุง

•  สูตรประสิทธิภาพ ไล่ยุง ด้วยพลังที่เหนือกว่า
•  เมโทฟลูทริน 0.05% แรงที่สุดและดีที่สุด* 
   *เมื่อทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

   เรนเจอร์ สเก้าท์ T1 และเรนเจอร์ สเก้าท์ 1
•  ผ่านการรับรอง ปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน อย.**
   ** วอส. 165/2566
•  ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

 

 

ชนิดไล่ : ไล่ยุงได้ 4 ชนิด (ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง)

น้ำหนักสุทธิ : 12 กรัม / ขด

บรรจุ : 10 ขด

รับรองโดย : วอส. 165/2566

ส่วนประกอบที่สำคัญ : เมโทฟลูทริน (Metofluthrin 0.05% w/w)

วิธีใช้ : 
1.  แยกขดยาจุดกันยุงออกจากกัน

2. จุดไฟที่หัวยาจุดกันยุง
3. วางยาจุดกันยุงบนที่รองรับซึ่งเป็นโลหะเพื่อป้องกันอัคคีภัย 

วิธีการรักษา : เก็บยาจุดกันยุงไว้ในที่แห้ง อย่าให้ถูกแสงแดด และให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน : 
1.  อย่าจุดยาจุดกันยุงในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย หรือในที่อับไม่มีอากาศถ่ายเท
2.  อย่าให้ยาจุดกันยุงสัมผัสหรือรมถูกอาหาร
3.  อย่าจุดยาจุดกันยุงใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย
4.  ภายหลังการหยิบจับยาจุดกันยุง ควรล้างมือทุกครั้ง         

                                        

 

 

Visitors: 226,375