ยุง

ยุง (Mosquito)

    ยุง เป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ทุกที่ซึ่งในโลกนี้มียุงมากกว่า  4,000 ชนิด ยุงบางชนิด  เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์  ยุงที่มักพบโดยทั่วไปคือ ยุงลาย Aedes  aegypti และ Ae. albopictus นำโรคไข้เลือดออก (Dengue haemorrhagic fever) ไข้ชิคนกุนย่า ยุง Culex tritaeniorhynchus นำโรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis), ยุงกันปล่อง นำโรคมาลาเรีย (Malaria) และยุงเสือ นำโรคฟ์ลาเย (Filariasis) หรือโรคเท้าช้าง, ยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus  นำโรคพยาธิหัวใจสุนัข  มาลาเรียในนก  ยุงบางชนิดชอบกัดวัว ทำให้น้ำหนักวัวลดและผลิตนมได้น้อยลง  นอกจากเป็นอันตรายต่อคน และสัตว์เลือดอุ่นแล้ว ยุงยังเป็นอันตรายต่อสัตว์เลือดเย็นอีกด้วย

ยุงชอบ?

1. คนที่เหงื่อออกมากๆ และอุณหภูมิบนผิวหนังที่ร้อนกว่าคนอื่น
2. คนที่ออกกำลังกายที่มีทั้งเหงื่อ และคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจออก
3. คนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้มๆ มืดๆ

อาหารของยุง

ยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดคนและสัตว์ ยุงลายชอบหากินใน เวลากลางวัน ส่วนยุงรำคาญชอบหากินในเวลากลางคืน

วิวัฒนาการของยุง

แบ่งเป็น 4 ระยะ คือระยะไข่ (egg), ระยะลูกน้ำ (larva), ระยะตัวโม่ง (pupa) และระยะตัวเต็มวัย (adult) ยุงตัวผู้มักมีอายุสั้นกว่ายุงตัวเมีย โดยยุงตัวผู้มีอายุประมาณ 1 สัปดาห์ยกเว้นในกรณี ที่เลี้ยงดูด้วยอาหารสมบูรณ์และมีความชื้นสูง จะมีอายุอยู่ได้เป็นเดือน ส่วนยุงตัวเมียมีอายุ 1-5เดือน อายุของยุงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ในฤดูร้อน ยุงมีกิจกรรมมากทำให้อายุสั้น เฉลี่ยประมาณ 2 สัปดาห์ในฤดูหนาวยุงมีกิจกรรมน้อย จึงอายุยืน ในบางพื้นที่ยุงสามารถ จำศีลตลอดฤดูหนาว

แหล่งเพาะพันธุ์

แหล่งน้ำนิ่ง ภาชนะน้ำขังภายในบ้าน และบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น จานรองกระถางต้นไม้ ถังรองน้ำ แจกัน

ข้อแนะนำ

หมั่นกำจัดแหล่งน้ำขังทั้งภายในบ้าน และบริเวณรอบๆ บ้าน เป็นประจำเพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุง

 

                                     

  

      บริเวณนอกบ้าน

      บริเวณในบ้าน  

      บริเวณนอกบ้าน
         และในบ้าน 

 

Visitors: 223,366