ข่าวสารและกิจกรรม

em_ads_07.jpg

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด มอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านยางโทน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

em_ads_08.jpg

สืบเนื่องจากมีการออกข่าวโจมตีผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ ในบางสื่อในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงขอชี้แจง และยืนยันในคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ตามเอกสารดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...

em_ads_07.jpg

"ชุมชนปลอดยุง"

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ในสังกัดเทศบาล ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี

อ่านต่อ...

em_ads_08.jpg

มอบทุนการศึกษา

นายธนัท ธนาบริบูรณ์ ประธานบริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นายนภดล เมธาธไนศวรรย์

อ่านต่อ...