แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

  • Select Date
  • ชั่วโมง  : นาที  
  • อนุญาตให้อัพโหลด file extensions ได้: .jpg, .png, .jpeg, .gif

* Required Fields

*** หมายเหตุ : หากไม่สามารถแจ้งการชำระเงินได้ กรุณาติดต่อได้ที่ Line ID : @rangerscout